Tresors valencians

Vitrina 184
Els tresors són conjunts de monedes que es van ocultar i que el seu propietari no va arribar a recuperar mai. El seu estudi resulta determinant per a conéixer la circulació monetària en cada període històric i precisar la cronologia de les peces.
Back to top