La necròpolis de Tisneres (Alzira, València)

Vitrina 159
Aixovars funeraris de ceràmica, vidre, metall i pasta vítria recuperats en els soterraments de la necròpolis de Tisneres (Alzira, València). Segles II-III.
Back to top