Intercanvis en el Mediterrani. Segles I-III (II)

Vitrina 147
En època imperial va tindre gran èxit la terra sigillata, ceràmica de qualitat envernissada en vermell, que a causa del seu baix cost va ser molt sol·licitada. Es produïa a la península Itàlica, la Gàl·lia, Hispània i el nord d'Àfrica, i la seua distribució va ser una de les activitats comercials més importants de l'Imperi.
Back to top