Les monedes ibèriques i celtibèriques

Vitrina 111
Quan es van realitzar? Entre els segles III i I a.C.
On es van fer? En més de 200 ciutats d'Hispània es van fabricar monedes de bronze, i 21 d'elles també van encunyar plata.
Quin sistema van emprar? Van prendre com a referència el sistema monetari romà però van utilitzar dissenys autòctons i sistemes d'escriptura locals, encara que en el sud de la Península moltes llegendes van emprar el llatí.
Com es van fabricar? Es van fabricar una a una emprant la tècnica tradicional d'encunyació a martell.
Back to top