El Vas de la Doma

Vitrina 99
Lebes de peu alt que està decorat amb un gran fris complex on es desenrotllen escenes distintes: una escena de caça amb llops acorralant un porc senglar; a continuació una escena de dos genets, un d’ells desmuntat i amb un pal en la mà i quatre gossos. Després es representa la que es coneix com a 'escena de la domadura' en què dos hòmens intenten enllaçar un bou. I finalment es representa una escena de lluita armada entre dos hòmens, i altres personatges parcialment conservats.
Back to top