Maqueta de forn terrisser ibèric

Tarima horno
Forns d’este tipus, introduïts en la costa valenciana a partir del període del Ferro Antic van possibilitar la cocció de recipients ceràmics a major escala respecte a períodes anteriors i van millorar la qualitat del producte acabat. Es tracta de forns de doble cambra i tir vertical. En la cambra inferior s’introduïx el combustible vegetal i en la superior es col·loquen les ceràmiques sobre una graella que permet el pas d’aire per un tir vertical en la part superior de la cúpula del forn. És molt important controlar les temperatures de cocció i l’entrada i eixida d’aire per a obtindre l’acabat característic de les produccions ibèriques.
Back to top