El Puntal sobre la Rambla Castellarda (Llíria, València)

Vitrina 47
El Puntal sobre la Rambla Castellarda (Llíria, el Camp de Túria) és un exemple de poblat eneolític que ocupa el cim d’una muntanya així com les seues vessants. S'ha documentat una muralla i una torre de planta circular. Les cases són de planta oval amb sòcol de pedra i alçat de fang. Al seu interior, grans pedres disposades horitzontal i verticalment marquen les bases dels pals que sostenien el sostre. Els elements de la cultura material testifiquen activitats relacionades amb la fabricació de ceràmica i teixit, així com amb la talla de sílex. Destaquen les nombroses puntes de fletxa i la preséncia de ceràmica campaniforme, elements que situen el jaciment entre l'Eneolític ple i l'Horitzó Campaniforme.
Back to top