Els cranis trepanats

Vitrina 45
La trepanació o perforació intencional del crani, documentada a partir del Neolític, la trobem a la Cova d’En Pardo (Planes), a la cova de la Pastora (Alcoi) i a la necròpoli de San Antón (Oriola).
A la Cova de la Pastora s’han documentat dues tècniques de trepanació: el barrenat i l'abrassió. La primera consisteix en la perforació del crani fent girar una punta dura, mentre que l’abrassió és realitza amb pedres granuloses com l’arenisca.
En cap crani s’aprecien alteracions patològiques, així que cal considerar aquesta pràctica com ritual. Finalment cal tenir present que la supervivència dels individus queda totalment demostrada, doncs hi ha signes de regeneració òssia.
Back to top