Iberia, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici

  • 27-04-2005 - 18-09-2005

Objectes d'ús quotidià, testimonis històrics de primera importància, vestigis de la vida econòmica, social i política, mostres de l'ornamentació d'edificis públics i privats, elements de comerç i intercanvi, pinzellades de la vida i de la mort, tot açò es reflecteix en els diferents ambients de l'exposició.
S'intenta plasmar la vida que va discórrer per la ciutat de Ilici al llarg d'un mil·lenni, un mil·lenni en el qual la ciutat va veure molta alegria, molt dolor, molt progrés i benestar i molt sofriment i tristesa.
Un mil·lenni en el qual unes cultures van nàixer, es van desenvolupar i van morir.

>
Back to top