Les cultures indígenes andines de Tiwanaku a Cuzco

  • 22-10-1998 - 31-01-1999
Quan a l'octubre de 1960 el Museu de Prehistòria va rebre la col·lecció donada per l'aleshores cònsol de la Republica Argentina a València Sr. D. Ruben A. Vela. València adquiria un dipòsit de materials molt representatiu del que va ser la prehistòria Boliviana en un període que abastava mes de 15.000 anys, i arreplegava peces arqueològiques de bona part de les seues cultures locals, tan intimamente relacionades amb l'Amazònia, la serralada andina central i les regions del nord xilè i nord-oest argentí.
La col·lecció Vela (així es va dir i li la va reconèixer durant molt temps) compta amb 929 peces a la qual pertanyen quasi en un cinquanta per cent instruments lítics prehistòrics en la seua majoria procedents de Viscachani, província d'Oruno (Bolívia).
L'aparició de les primeres societats neolítiques a Bolívia portadores de ceràmica, pot datar-se feia el primer mil·lenni abans de Crist, i van estar desenvolupades a partir dóna una doble tradició cultural una procedent de la conca Amazónica, representada per grups Arawak, una altra centre andina, que aglutinaria les cultures megalítiques i de túmulos de la regió d'Oruro i Valls de Cochabamba. En cadascuna d'aquestes dues tradicions s'insereixen les cultures del Palmar i Cliza, representades en la col·lecció amb els seus característics estils ceràmics i lítics. A la cultura de Tiwanaku, pertanyen les peces més emblemàtiques de la col·lecció Vela, com el monòlit antropomorfo, el cap de llama, el conjunt de ceràmiques, d'estil tiwakanota o els kepus de plata.
Els anomenats regnes Collas, que van fragmentar en un autèntic mosaic de poders locals l'antic status quo representat per Tiwanaku, generaran unes cultures amb trets propis i amb personalitat ben definida en les seues manifestacions artisticas. D'aquest moment, la col·lecció compta amb un nodrit nombre de peces ceramicas, fidel reflex d'algunes dels pobles bolivians que van precedir als Inques: Kollau, Mollo, Puno, Piñiko o Yura.
De l'últim imperi expansiu andí, el Tawantinsuyo o Inca, el més impressionant per la seua expansió, desenvolupament i organització en tots els sentits, hi ha poques peces però molt representatives dels estils ceràmics mes usuals i coneguts dels Inques.
L'exposició que presenta el Museu de Prehistòria a la societat valenciana, i que s'exposa ara per primera vegada després de vàries dècades, mostra, a través de 186 peces, una porció de les cultures antigues que es van desenvolupar en una de les àrea nuclears més suggestives de l'Amèrica Prehispánica: els Andes centrals i la regió del llac Titicaca. Per a açò ha explicat, a més, amb peces prestades pel Museu Paleontològic Municipal de València i el Museu d'Amèrica de Madrid.
>
Back to top