Jornades del Museu de Prehistòria. La gestió del patrimoni arqueológic local

  • 23-11-2016 - 24-11-2016 17:00 h
El patrimoni arqueològic local necessita un model de gestió i unes eines per a la seua implementació que amb freqüència tenen difícil encaix en l'estructura funcional de les entitats locals valencianes. Açò genera disfuncions i greus problemes que de manera recurrent són posades en evidència per especialistes i professionals. Aquest curs pretén aportar recursos teòrics i tècnics als tècnics que en major grau assumeixen la gestió dels serveis municipals de patrimoni arqueològic.
En l'àmbit municipal conflueix l'obligació de conservar el patrimoni immoble i moble i per tant de fiscalitzar la gestió del territori a través dels instruments urbanístics previstos per la legislació i supervisar les intervencions arqueològiques a les quals obliga la llei, així com l'obligació d'investigar i difondre aquest patrimoni, amb la conveniència de preservar els interessos dels grups socials i econòmics de la comunitat local.
Els serveis arqueològics municipals desenvolupen les seues activitats en relació amb altres serveis, amb freqüència més potents i amb major pes en l'estructura funcional de la corporació, i amb els professionals de l'arqueologia de gestió, que tenen necessitats i problemes diferents, amb freqüència contraposats, als dels responsables públics. Sorgeix de tot açò un espai de relacions i conflictes que ha de ser objecte d'anàlisi per a aconseguir una millor gestió del patrimoni.

A la taula redona: el patrimoni arqueològic local participaran:
Llorenç Alapont Martín. Col·legi de Doctors i Llicenciats de València. Secció d’Arqueologia
Víctor Algarra Pardo. Gabinete de Arqueología Algarra y Berrocal
Paloma Berrocal Ruiz. Gabinete de Arqueología Algarra y Berrocal
Vicent Escrivà Torres. Arqueòleg municipal de Llíria
Carlos Ferrer García. Museu de Prehistòria de València
José Luis de Madaria Escudero. Arqueòleg técnic de la Direcció Territorial de Cultura. Generalitat Valenciana
Antonio Ropero Morales. Alcalde d’Olocau
Juan José Ruiz López. Arqueòleg municipal de Chelva
Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez. Museu de Prehistòria de València

    Back to top