Pico de los Ajos

Poblat ibèric fortificat localitzat a Yátova. Va estar habitat des del segle VII aC. fins a època romana imperial. Està situat en un cim secundari de Sierra Martés, a més de 1000 m d'altitud, i té una extensió aproximada d'unes 3 ha. Conserva en l'extrem sud-est, el costat més accessible, les principals estructures defensives: un fossat excavat en la roca, una torre i un tram de muralla.

El jaciment va començar a excavar-se el 2017 per iniciativa de l'Ajuntament de Yátova i actualment forma part del programa d'excavacions del S.I.P. del Museu de Prehistòria, en col·laboració amb el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València. Les excavacions, dirigides per Consuelo Mata i David Quixal s'han centrat en diferents sectors d'habitació datats dels segles II-I aC.

L'accés al jaciment està senyalitzat i l'itinerari compta amb panells explicatius. Des de l'any 2020 s'organitzen visites guiades amb reserva prèvia.
Back to top