• Tòs Pelat

  Oppidum dels segles VI i el IV abans de la nostra era que va ocupar una xicoteta lloma immediata a la plana litoral valenciana i al riu Carraixet, i a pocs quilòmetres del litoral mediterrani, conformat en aquella època per extenses marjals i llacunes.
  Gràcies a la seua posició, entre les grans ciutats d’Edeta i Arse va exercir un paper d’intermediació comercial entre ambdues.
  S’ha excavat la part frontal d’una gran muralla que el delimitava amb torres, i un sector de grans habitatges i part d’un carrer. La muralla i les cases es...
 • Lloma de Betxí

  A l’oest de la ciutat de València, en el paratge de la Vallesa de Mandor, es troba el poblat de l’Edat del Bronze de la Lloma de Betxí de Paterna.

  Conegut des de 1928, va començar a excavar-se en 1984 pel SIP, sota la direcció de Maria Jesús de Pedro. Datat entre el 1800 i el 1300 aC, va ser construït sobre un turó d’escassa altura i conserva les restes d’una gran edificació amb tres habitacions i un corredor lateral, i murs de pedra que conserven una alçaria entre 1 i 2’5 metres. L’incendi que el va destruir, fa 3.500...
 • El Port

  Obres d'ampliació en 2006
 • El Molón

  Oppidum sobre un turó ocupat entre els segles VII i I abans de la nostra era, i que va tindre la seua màxima esplendor al segle IV, moment en què va adquirir l’aspecte monumental que el caracteritza. Destaca el complex sistema defensiu que protegeix la part oriental del recinte, del qual es conserven diversos panys de muralla, restes d’una torrassa, la porta principal i diversos antemurals, i també un fossat tallat en la roca. Es conserven així mateix algunes estances obertes a un espai central on hi ha una gran cisterna. El conjunt ens ofereix...
 • Los Villares - Kelin

  Les excavacions en Los Villares (Caudete de las Fuentes) es van iniciar en els anys 1950-1960 i des de 1980 estan dirigides per Consuelo Mata, de la Universitat de València.

  El jaciment de Los Villares, identificat com l'antiga ciutat ibèrica de Kelin a partir dels estudis numismàtics, es troba en el terme municipal de Caudete de las Fuentes (València) i té una extensió aproximada de 10 hectàrees. Se situa prop del naixement del riu Madre, en una lloma que s'eleva 800 m.s.n.m., que destaca sobre el pla circumdant. El caràcter estratègic...
 • Cinto Mariano

  Jaciment localitzat al peu d’un abric rocós obert en el marge esquerre del riu Magre, a uns 4 km del nucli urbà de Requena.

  Descobert en la dècada de 1980, el SIP., sota la direcció de Joaquim Juan Cabanilles, ha dut a terme, entre 2000 i 2004, diverses campanyes d’excavació centrades en dos sectors: una àrea d’habitació, determinada per un potent nivell de cendres i carbons, resultat de continuats focs de llar, amb abundants restes de fauna i de ceràmiques, algunes d’elles decorades amb incisions d’estil campaniforme; en...
 • Pico de los Ajos

  Poblat ibèric fortificat localitzat a Yátova. Va estar habitat des del segle VII aC. fins a època romana imperial. Està situat en un cim secundari de Sierra Martés, a més de 1000 m d'altitud, i té una extensió aproximada d'unes 3 ha. Conserva en l'extrem sud-est, el costat més accessible, les principals estructures defensives: un fossat excavat en la roca, una torre i un tram de muralla.

  El jaciment va començar a excavar-se el 2017 per iniciativa de l'Ajuntament de Yátova i actualment forma part del programa d'excavacions del...
 • Castellar de Meca

  Ciutat ibèrica murallada construïda a la part alta del puntal de la SIerra del Mugrón, a 1.050 m d’altitud sobre el nivell del mar. Compta amb unes vies d’accés úniques que daten d’època ibèrica. Es tracta d’una excepcional xarxa de camins de més de dos quilòmetres de longitud tallats en la roca i preparats per a la circulació de carros. Entre els segles V i II abans de la nostra era va ser un important punt de control del territori, de la producció agrària i dels intercanvis comercials.
  Des del poblat es gaudeix d’una...
 • Las Peñas

 • La Carència

  La Carència de Torís és un jaciment arqueològic que presenta restes des del Bronze Final fins al segle XII dC. Destaca per ser un oppidum de 6,9 hectàrees proveït de tres muralles construïdes en les èpoques ibèrica i romana.

  «La Carència. Evolució cronològica i urbanística. Valoració dins del territori» és un projecte de investigació arqueològica que es va iniciar l'any 2001 dins del programa anual d'excavacions del Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) i del Museu de Prehistòria de València (MPV), a càrrec de la...
Back to top