Publicacions diverses

Romans i visigots a les terres valencianes

Helena Bonet Rosado
Rosa Albiach Descals
Manuel Gozalbes Fernández de Palencia
2003
, ISBN 84-7795-340-6 978-84-7795-340-1 , 302 p.

Back to top