Publicacions diverses

Homenatge a Enric Pla i Ballester (21 d'abril d 1988).

Bernat Martí Oliver
Consuelo Martín Piera
Hermanfrid Schubart
1988
, 44 p.

    Back to top