Serie de Trabajos Varios 130

El depòsit monetari del carrer de la Llibertat de València i la moneda grossa d'argent de Barcelona (segles XIII-XIV)

Miquel Sánchez i Signes
2023
Museu de Prehistòria de València , ISBN 978-84-7795-098-1 , 219 p.