Juan Vilanova i l'harmonia entre la ciència i religió: les seues crítiques creacionistes al darwinisme = Juan Vilanova y la armonía entre la ciencia y religión: sus críticas creacionistas al darwinismo

Francisco Pelayo López
2021
, ISBN 978-84-7795-906-9

    Back to top