Back to top

La imatge de les dones en la prehistòria a través de les figuretes femenines paleolítiques i neolítiques

Cristina Masvidal Fernández
2008

    Back to top