VI Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València

  • Saló d’actes Alfons el Magnànim
    01-12-2022 - 02-12-2022

Amb el propòsit de donar a conéixer les investigacions arqueozoològiques realitzades als jaciments valencians, el pròxim mes de desembre se celebraran al Museu de Prehistòria de València les VI Jornades dedicades a aquests estudis. L’edició tindrà dos sessions. La primera estarà dedicada a les relacions entre cànids i grups humans en el passat. En aquest cas es pretén que els estudis es limiten als contextos arqueològics del vessant mediterrani ibèric, encara que amb la possibilitat d’admetre treballs d’altres zones que presenten interés per la seua importància o novetat metodològica. La segona, recollirà els treballs sobre conjunts arqueozoològics de jaciments valencians de diverses cronologies per tal de donar continuïtat a les jornades  anteriors.La primera sessió planteja com a tema monogràfic “Cànids i grups humans en el passat”. Des d’una perspectiva arqueozoològica i tafonòmica, cal posar de manifest les relacions entre humans i diversos membres de la família dels cànids (llop, cuó, gos i rabosa). Com van ser aquestes interaccions? Interessa també posar de manifest la capacitat d’aquests carnívors per acumular i modificar restes òssies en jaciments arqueològics. De la mateixa manera, tant en fases prehistòriques com històriques, interesen comunicacions sobre la presència del gos en contextos arqueològics. En aquesta sessió també tenen cabuda estudis sobre el registre fòssil de cànids des d’una perspectiva més sistemàtica i paleontològica.La segona sessió, “Estudis d’arqueozoologia de jaciments valencians”, té com a objectiu l’exposició dels treballs en curs d’aquells jaciments objecte de recents intervencions, o la revisió d’antigues col·leccions. No hi ha limitació cronològica i s’hi accepten treballs de tot tipus.Les persones interessades a participar en aquestes VI Jornades d’Arqueozoologia ho han de comunicar (alfred.sanchis@dival.es) abans del 15 de setembre, i hauran d’enviar un resum de la seua comunicació abans del 15  d’octubre de 2022. El resum no tindrà més de cinc centes paraules i en ell s’indicarà la sessió a què es destina, títol, autor, filiació, telèfon i adreça de correu electrònic. El format de participació serà a través de l’exposició de comunicacions de vint minuts de durada.

 

Esperem la vostra participació,

 

Alfred Sanchis

Conservador del MPV i coordinador de les VI Jornades d’Arqueozoologia

    Back to top