Conferència de Jaime Almansa Sánchez "La difusió del patrimoni des de la visió del professional de l'arqueologia. Els especialistes enfront dels mitjans de comunicació. Què comunicar i com"

  • 13-11-2013
    Back to top