La Bastida de les Alcusses

La Bastida dels Alcusses de Moixent és un jaciment ibèric del segle IV aC. i un dels primers projectes d’excavació del SIP.

Durant quatre campanyes (1928-1931) es va descobrir part de la xarxa urbana formada per un conjunt de cases situades al llarg d’un carrer central. Entre els materials trobats sobreïxen les ceràmiques ibèriques i gregues, ploms escrits en llengua ibèrica, el cèlebre guerrer de Moixent, i un conjunt d’instruments agrícoles en excel·lent estat de conservació. De l’assentament destaca el seu sistema defensiu format per una muralla que arriba als 4 m d’amplària amb diverses torres adossades i quatre portes d’accés que permetien el pas de carros.

En l’actualitat, el SIP du a terme, sota la direcció de Jaime Vives-Ferrándiz, un projecte d’investigació que contempla la continuació de les excavacions i la posada en valor de les estructures amb recorreguts senyalitzats i panells explicatius. El jaciment compta també amb una reconstrucció d’una casa ibèrica i una àrea destinada a tallers didàctics.
Back to top