Comença l’Edat dels Metalls

Vitrina 44
Els testimonis més antics de la metal·lúrgia del coure en la Península Ibèrica corresponen a la primera meitat del III mil·lenni aC. El procés d'adquisició d'aquesta nova tecnologia per les poblacions peninsulars cal referir-ho al món mediterrani, que en el seu extrem oriental coneix el treball del metall en una cronologia anterior. En la península destaquen dos focus inicials: el de la Cultura dels Millars en el sud-est i el del curs baix del Tajo en la façana atlàntica. En l'Ereta del Pedregal, l'aparició dels primers objectes metàl·lics correspon a l'Eneolític Ple, en la segona meitat del III mil·lenni aC. Es tracta de punxons, puntes, destrals i algun fragment d'escòria. Les anàlisis mostren que en tots els casos es tracta de coure amb mínimes quantitats d'altres elements com l'arsènic, que corresponen a impureses pròpies del mineral utilitzat per a la fosa i no a cap tipus d'aliatge.
En aquesta vitrina s'exposen també alguns dels elements més característics d'aquest poblat eneolític: els ídols oculats, així com altres ídols plans, ossos decorats, braçalets i botons.
Back to top