Back to top

Les ceràmiques decorades (II)

Vitrina 41

En aquesta vitrina es mostren alguns exemples dels paral·lels entre els motius decoratius de la ceràmica neolítica de la Cova de l’Or (Beniarrés) i les manifestacions d’art rupestre Macroesquemàtic que han permès la seua adscripció crono-cultural: es tracta de vasos amb figures antropomorfes amb els braços alçats, els anomenats orants.

Back to top