Les ceràmiques decorades (I)

Vitrina 40

En aquesta vitrina es mostren alguns exemples dels paral·lels entre els motius decoratius de la ceràmica neolítica de la Cova de l’Or (Beniarrés) i la Cova de la Sarsa (Bocairent) i les manifestacions d’art rupestre Macroesquemàtic i Llevantí que han permès la seua adscripció crono-cultural: es tracta de fragments amb decoració impresa o incisa amb motius zoomorfs i soliformes.

Back to top