La ceràmica neolítica de la Cova de l'Or i de la Cova de la Sarsa (I)

Vitrina 38
La primera vaixella neolítica, generalment de molt bona qualitat quant a pastes i elaboració, ofereix gran quantitat de formes, comprenent un nombrós repertori de bols hemisfèrics i globulars, gobelets, recipients d'ansa amb gallet, olles, cànters, grans recipients de emmagatzematge, botelletes, cullerots i vasos geminats. L'exacta funcionalitat de tots aquests vasos no sempre pot precisar-se, si bé cal pensar en una vaixella de cuina i en uns contenidors per a l'emmagatzzematge de líquids i grans.
Back to top