La Cova de l'Or (Beniarrés, Alacant) i la Cova de la Sarsa (Bocairent, València)

Vitrina 33

La ceràmica neolítica es caracteritza per la seua rica decoració. Els conjunts procedents de la Cova de l’Or (Beniarrés) i de la Cova de la Sarsa (Bocairent) evidencien la diversitat decorativa existent: impresa cardial, impresa de gradeta (peça d’os amb extrem dentat emprat per a decorar), picador i fragment d’ocre, agulles d’os, bloc amb ranures i plaquetes arenoses emprats en el procés de fabricació de punxons i altres utensilis d’os, etc.

Back to top