La Cueva de la Cocina (Dos Aguas, València)

Vitrina 28 (Antiga)
Els temps actuals corresponen a l'Holocé i s'inicien uns 10.000 anys aC. És aleshores quan es desenvolupen les darreres societats caçadores-recol·lectores, en el període denominat Epipaleolític, l'utillatge lític del qual es caracteritza pel microlitisme i les formes geomètriques, destinat a armar les puntes de les seues fletxes. Exemples d'estos materials són les troballes procedents de la Cova de la Cocina (Dos Aguas) i la Coveta de Llatas (Andilla), entre 7.000 i 5.000 anys aC.
Back to top