Restes humanes del Paleolític superior

Vitrina 16.2
La nostra espècie Homo sapiens és el resultat d’un procés evolutiu llarg i complex iniciat fa milions d’anys en Àfrica, quan els primers homínids van adoptar el bipedisme. En l’actualitat diverses teories s’han proposat per a explicar este procés.
Els cranis aporten informació molt valuosa sobre la grandària del cervell i per tant del volum cerebral dels homínids, la qual cosa es relaciona amb el desenvolupament de les capacitats tecnològiques, socials o del llenguatge.
En aquesta vitrina s'exposen el crani recuperat en la Cova del Parpalló i l'occipital de la Cova de les Malladetes.
Back to top