La talla musteriana

Vitrina 6
Els nuclis i productes de talla lítica procedents de la Cova Negra pertanyents a un Musterià de tipus paracharetiense. Dos tipus de talla Levallois: preferent pera a aconseguir puntes o una o 2 ascles ben definides i recurrent centrípet, un procés de talla orientat a l'obtenció d'un nombre elevat d'ascles, i discoide, a partir de dues superfícies no jerarquitzades.
 
Back to top