Neandertals

Vitrina 18

Els jaciments de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna), la Cova Negra (Xàtiva) i la Cova Foradada (Oliva), aporten els principals conjunts fòssils de neandertals pertanyents a individus d'edats i sexes diferents.
Per l'edat de mort se sap que l'esperança de vida mitjana d'aquestes poblacions no superaria els 40 anys i que hi hauria una elevada mortalitat infantil, com es constata a Cova Negra, un dels jaciments europeus on s'han recuperat més restes de neandertals d’entre 3 i 6 anys.
La conservació d'aquests ossos extremadament fràgils, al costat de la troballa d'un esquelet femení en connexió anatòmica en Cova Foradada, suggereixen el desenvolupament incipient de certes pràctiques funeràries.

Vitrines

Back to top