Caça especialitzada

Vitrina 11

L’estudi de la fauna en jaciments de l'àrea valenciana indica que el predomini de la caça de determinats animals està en funció de la localització dels assentaments. La cabra salvatge apareix molt ben representada en els llocs d'interior o de mitja muntanya, mentre que en les coves situades prop de la costa el cérvol és l'espècie més caçada. No obstant això, aquests dos herbívors es troben en percentatges similars en els assentaments prelitorals. 
Les investigacions realitzades en la Cova de les Malladetes (Barx), la Cova del Parpalló (Gandia) o la Cova del Volcán del Faro (Cullera), mostren que les preses es transportaven completes des del lloc de caça a les zones d'habitació per al seu processament i consum. A més de la carn i altres productes com la medul·la i el greix, els animals abatuts també aportaven os i banya per a l'elaboració d'utensilis i pells per a la confecció d'indumentària.

Back to top