Noves tecnologies, noves cultures

Vitrina 8/9

Sapiens va introduir canvis significatius en les tècniques de fabricació d'eines, va generalitzar l'ús de l'os i la cornamenta com a matèries primeres, i va produir una gran varietat d'elements d'adorn i les primeres manifestacions d'art figuratiu. 
Els utensilis de pedra, més variats i especialitzats que en èpoques anteriors, es van elaborar a partir de la tècnica coneguda com a talla laminar, que va fer possible un millor aprofitament de la matèria primera. D'aquesta manera es van realitzar gratadors, burins, perforadors, fulles tallants i puntes per a fletxes i altres armes llancívoles. 
El treball de l'os va permetre fabricar també puntes o atzagaies, com les aurinyacianes de la Cova de les Malladetes (Barx); agulles i arpons, com els magdalenians de la Cova del Parpalló (Gandia); i objectes sense una funció tan clara, tal vegada ornamental o ritual, com el bastó perforat de la Cova del Volcán del Faro (Cullera).

Back to top