Back to top

Peces procedents de l'excavació de Cova del Parpalló

Vitrina 1.

La investigació arqueològica valenciana té una llarga tradició. Els estudis sobre el món clàssic van motivar, a partir del Renaixement, la creació dels Gabinets d'Antiguitats, tot i que van ser els il·lustrats del segle XVIII els que van emprendre les primeres excavacions i l'estudi de les col·leccions arqueològiques. 
Al segle XIX naix la Prehistòria com a ciència, tot coincidint amb el progrés de la Geologia, l'acceptació de les teories sobre l'evolució de les espècies i el reconeixement del remot origen de la humanitat. L'obra de Juan Vilanova i Piera (1821-1893) i la fundació de la Societat Arqueològica Valenciana (1871) van ser un precedent fonamental en la creació de nombroses institucions científiques que, a partir del segle XX, van canalitzar la investigació i el desenvolupament d'excavacions sistemàtiques, com ara el Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de València (1924) i el Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València (1927).

Back to top