El consum d'aliments a Kelin

Vitrina 84

El jaciment de Los Villares, a Caudete de las Fuentes, va ser ocupat des del seglo VII fins l'I aC. Coneixem el nom en llengua ibèrica, Kelin, registrat a les monedes encunyades als segles II i I aC. i es calcula que va arribar a tindre 10 hectàrees d'extensió. A la zona excavada s'ha documentat, per als segles IV-III aC. un urbanisme de carrers ortogonals i illes de cases.

A la vitrina s'exposa part de la vaixella utilitzada per a menjar i beure, com ara pitxers, plats i gots de diferents tipus i decoracions. Hi ha també copes que provenen de l'àrea grega i de la península Itàlica, la qual cosa indica la importància del fet de compartir beguda com a mitjà per establir i mantindre relacions socials.

Back to top