Els diners en les cultures tradicionals

Vitrina 179
El concepte de diners tradicionals o etnològic inclou objectes amb un valor de canvi reconegut, que es comptabilitzen en pagaments i que gaudixen d'una acceptació general. Són també un símbol de riquesa o de prestigi i n'hi ha regles sobre l'ús que els relaciona amb obligacions socials, pagaments matrimonials, compensacions i multes.
Back to top