Els diners

Vitrina 177
Els objectes que servixen per a pagar béns i servicis, avalats per l'autoritat o per un consens social, es denominen diners. També són útils com a mesura de valor i com a reserva de riquesa. Els metalls reunixen qualitats especials per emprar-se com a diners, ja que requerixen una especialització productiva, tenen subministrament limitat i són quantificables, transferibles, manejables, duradors i reciclables.
Els formats en paper tenen moltes possibilitats de disseny, són manejables, poc costosos i admeten condicions particulars d'ús, personalització per mitjà d'escriptura i individualització amb números de sèrie. Monedes, bitllets i diners electrònics, com les targetes, són els mitjans de pagament més comuns actualment.
Back to top