Medalles

Vitrina 173
En el Renaixement van aparéixer les medalles com a format artístic que permetia reproduccions múltiples a partir de l'original, conjugant text i imatge en un format tàctil, durador i portàtil. Generalment tenen un caràcter commemoratiu, honorífic, religiós o propagandístic.
Back to top