La Punta de l'Illa (Cullera)

Vitrina 162
Monestir relacionat amb el culte a Sant Vicent Màrtir, que conservava un edifici de caràcter religiós i els seus magatzems. Entre els seus materials destaquen les àmfores d’oli del nord d’África, les de vi procedents del Mediterrani oriental o Eivissa, ungüentaris i creus de bronze. Va ser abandonat en la segona mitat del segle VI.
Back to top