Els visigots en terres valencianes

Vitrina 161
Els visigots van organitzar el territori en bisbats i les ciutats entorn d’edificis de culte, produint-se importants canvis urbanístics. Van establir seus episcopals a València, Xàtiva, Dénia, Elx i Elda, van construir esglésies i monestirs, fortificacions, vil·les nobiliàries i altres assentaments rurals que van conformar el paisatge de l’antiguitat tardana i dels inicis de l’Edat Mitjana valenciana.
Back to top