Politeisme i monoteisme

Vitrina 157
La religió politeista romana adorava déus de substrat grec, etrusc, oriental o indígena així com a la figura de l’emperador. Les divinitats es relacionaven amb la naturalesa, les persones o diferents aspectes de la vida. El cristianisme es va introduir a partir del segle I com a religió monoteista i va ser perseguida en els seus començaments, tolerada des del 313 i oficialment adoptada en el 391.
Back to top