La vida quotidiana

Vitrina 153
Nombrosos objectes, imatges i textos ens informen sobre la vida quotidiana dels romans i sobre el seu temps d’oci, que incloïa l’assistència a espectacles públics, jocs, festes o la utilització de banys públics. El vestit, el calçat, el tipus de pentinat o els adreços personals són una bona mostra dels seus gustos i estètica. Els romans consumien cereals, llegums, fruites, verdures, carns i peixos, encara que la dieta de la major part de la població era poc variada. Els recipients més habituals eren de ceràmica, olles i cassoles per a cuinar amb acabats toscos i la vaixella de taula que podia estar envernissada o decorada. També es van utilitzar peces fabricades en metall, vidre i, excepcionalment, de marfil o pedra.
Back to top