L'estela de Sinarcas (València)

Tarima Sinarcas
Aquesta estela inscrita de pedra calcària va aparéixer en la partida d’El Pozo. La inscripció consta de 90 signes repartits en set línies en una cartel·la que ocupa la mitat superior de l’estela.
Back to top