Una aldea edetana: la Seña (Villar del Arzobispo, València)

Vitrina 102
La Seña és una aldea murallada d’uns 8000 metres quadrats d’extensió ubicada en ple pla, i amb una cronologia que comprén des del segle VI fins al II aC.  Les activitats quotidianes dels habitants de l'aldea estaven, fonamentalment, destinades a l’explotació dels recursos agraris de l’entorn. No en va, les excavacions van descobrir estructures destinades a la transformació de l’oliva: en una de les cases es va documentar una almàssera, i en superfície es van localitzar dos grans premses per al premsat de l’oliva, exposades en la sala IV.  Altres activitats econòmiques van estar relacionades amb la transformació i la comercialització del metall, com sugereix un magnífic lingot de ferro.
Back to top