La Ereta del Castellar (I)

Vitrina 62
Situat en un promontori sobre un barranc, es troba el poblat de l'Ereta del Castellar (Vilafranca, l'Alt Maestrat). Les excavacions de 1957 van delimitar tres habitacions amb murs d'argila i pedra, paviments de terra piconada i pals de fusta per a sostenir el sostre.
Els treballs realitzats van permetre recuperar un interessant conjunt de materials, en el que destaca la presència de grans vasos de emmagatzematge decorats de manera profusa amb cordons en relleu. Altres elements ens parlen d'activitats econòmiques, com les formatgeres de forma troncocònica amb les dos bases obertes i el cos perforat, utilitzades per a separar el sèrum de la llet; o les peses de teler de terrissa i forma circular amb quatre perforacions, i la fusaiola de ceràmica, indicis de l'activitat tèxtil del poblat.
Les restes de cereals carbonitzat testifiquen els cultius de blat i ordi, així com les dents de sílex que apareixen agrupades formant una falç.
Back to top