La Lloma de Betxí (II)

Vitrina 61
El jaciment de la Lloma de Betxí (Paterna) es caracteritza per l’excel·lent conservació de les restes arquitectòniques, que han proporcionat dades interessants sobre les tècniques constructives, i dels aixovars domèstics. L’excavació de l’Habitació I ha permès recuperar un conjunt de més de 130 vasos ceràmics, diverses peces de metall (un punyal amb reblons, punxons i puntes de fletxa), dents de falç de sílex, punxons i espàtules d’os, elements d’ornat i un bon nombre de molins de pedra. Les abundants restes de cereal testimonien l’activitat agrícola del poblat, mentre que els vestigis dels objectes i elements de fusta ens permeten conèixer la vegetació existent al voltant del poblat i ens indiquen determinats aspectes de les tècniques utilitzades en la construcció de l’habitatge.
Back to top