La Lloma de Betxí (I)

Vitrina 58
La Lloma de Betxí (Paterna, l'Horta) està situada junt al riu Túria, en un turó d'escassa elevació. L'excel·lent conservació de les seues restes arquitectòniques ha proporcionat interessants dades sobre les tècniques constructives i els aixovars domèstics.
L'edificació superior consta de dos habitacions i un corredor lateral amb més de 30 metres de longitud i 10 metres d'amplària que arribaria als 4 metres d'alçada; els murs són de pedra travada amb fang i la sostrada de terra amb troncs de fusta i branques xicotetes. L'aixovar format per ceràmica, metall, indústria lítica i òssia, i elements d'adorn, es troba distribuït en una zona de magatzem i una àrea de mòlta de cereals amb un forn i bancs de pedra i fang. L'activitat tèxtil està documentada per la presència de peces de teler, i les restes d'espart trenat són testimoni de la cistelleria. Martells, percussors i maces es concentren al costat d'un mur.
Back to top