Els aixovars funeraris

Vitrina 46
L'elevat nombre de soterraments que es van fer en alugnes coves indica que van ser utilitzades com a necròpolis d'un poblat pròxim durant un llarg període de temps. Com més importants destaquen la Cova de les Llometes (Alcoi) amb més de cinquanta individus adults, la Cova de la Barcella (la Torre de les Maçanes) amb trenta, Camí Real (Albaida) amb dèneu, i Cova de les Òbiles (Villena) amb més de díhuit.
Els difunts es depositen en les coves acompanyats del seus aixovar personal: vestits i adorns, armes i útils associats a la seua vida anterior, a més del gots ceràmics que poden interpretar-se com a ofrenes i dels objectes de caire religiós.
Molts elements dels aixovars funeraris, per la matèria primera utilitzada o per la seua precisa tipologia, parlen de contactes amb altres àrees. Així es deduïxen relacions d'intercanvi amb el sud-est en el cas de l'utillatge lític polític, del ídols oculats o del marfil; i amb zones més septentrionals en el cas de les perles d'aletes i glòbuls o dels comptes de variscita.
 
 
Back to top