Els aixovars funeraris

Vitrina 46
L'elevat nombre de soterraments que es van fer en algunes coves indica que van ser utilitzades com a necròpolis d'un poblat pròxim durant un llarg període de temps. Destaquen la Cova de les Llometes (Alcoi) amb més de cinquanta individus adults, la Cova de la Barcella (la Torre de les Maçanes) amb trenta, Camí Real (Albaida) amb dinou, i Cova de les Òbiles (Villena) amb més de díhuit.
Els difunts es depositen en les coves acompanyats del seu aixovar personal: vestits i adorns, armes i útils associats a la seua vida anterior, a més de vasos ceràmics que poden interpretar-se com a ofrenes i dels objectes de caire religiós.
Molts elements dels aixovars funeraris, per la matèria primera utilitzada o per la seua tipologia, indiquen contactes amb altres àrees. Així es dedueixen relacions d'intercanvi amb el sud-est en el cas de l'utillatge lític polit, del ídols oculats o del marfil; i amb zones més septentrionals en el cas de les perles d'aletes i glòbuls o dels comptes de variscita.
En aquesta vitrina s'exposen materials procedents de contextos funeraris de diversos jaciments valencians, com la Cova del Camí Reial d'Alacant (Albaida), Cau Raboser (Carcaixent) o la Torre del Mal Paso (Castellnovo).
Back to top