Back to top

Neandertals

Vitrina 18

Els jaciments de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna), la Cova Negra (Xàtiva) i la Cova Foradada (Oliva), aporten els principals conjunts fòssils de neandertals pertanyents a individus d'edats i sexes diferents.
Per l'edat de mort se sap que l'esperança de vida mitjana d'aquestes poblacions no superaria els 40 anys i que hi hauria una elevada mortalitat infantil, com es constata a Cova Negra, un dels jaciments europeus on s'han recuperat més restes de neandertals d’entre 3 i 6 anys.
La conservació d'aquests ossos extremadament fràgils, al costat de la troballa d'un esquelet femení en connexió anatòmica en Cova Foradada, suggereixen el desenvolupament incipient de certes pràctiques funeràries.

Back to top