Fabricant eines

Vitrina 4

Els utensilis de pedra i les restes derivades de la fabricació, per mitjà de la talla o l’asclament,  són els testimonis arqueològics millor conservats en els jaciments neandertals. El seu estudi permet conéixer els processos mentals i les tècniques que van guiar la seua elaboració. 
La manera de realitzar les eines no va variar de forma significativa al llarg del Paleolític mitjà, per bé que s'observa una major complexitat en les últimes etapes del període. Es van elaborar estris colpejant directament el bloc primari de pedra o bé preparant-lo per a l'extracció d’ascles. D'aquestes ascles s'obtenien, una vegada retocades, puntes, rascadores, denticulats, mosses i ganivets de tipus diferents. 
El sistema de talla emprat es triava en funció de les necessitats socials i econòmiques dels grups, i de les característiques de la matèria primera. Els més freqüents s’anomenen discoide, Quina i Levallois

Back to top