Las cuentas de la casa

Vitrina 109
Alguns ploms escrits són llistats de persones i productes que estan associats a quantitats representades en forma de punts o pals, segons l’espai disponible o la manera de representar-lo. Amb estos documents podem interpretar que les famílies controlaven els moviments de productes o registraven els deutes o els creditors pendents.
Back to top